Четвъртата международна конференция STEMEDU-2022 ще се проведе на 16 – 19 март 2022 в онлайн формат.

Покана