ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Галина Богданова – Институт по математика и информатика при БАН, e-mail: g.bogdanova@gmail.com – съпредседател на ПК

доц. д-р Диана Димитрова – Медицински университет – Варна, dimitrova@mu-varna.bg – съпредседател на ПК

проф. дмн Стефка Буюклиева – Великотърновски университет и Регионален академичен център – Велико Търново, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg 

проф. дмн Стоян Капралов – Технически университет Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com

доц. д-р Евгения Господинова – Институт по роботика при БАН, e-mail: jenigospodinova@abv.bg

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. Митко Господинов – Институт по роботика при БАН, e-mail: mitgo@abv.bg – председател на ОК

д-р Галя Цанева – Институт по роботика при БАН

д-р Веселин Ваврек – Институт по математика и информатика при БАН – научен секретар

Диляна Димитрова – Медицински университет – Варна – секретар комуникации