ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Галина Богданова – Институт по математика и информатика при БАН, e-mail: g.bogdanova@gmail.com – съпредседател на ПК

доц. д-р Диана Димитрова – Медицински университет – Варна, dimitrova@mu-varna.bg – съпредседател на ПК

проф. дмн Стефка Буюклиева – Великотърновски университет и Регионален академичен център – Велико Търново, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg 

проф. дмн Стоян Капралов – Технически университет, Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com

проф. Gopal Tadepalli, Anna University, Chennai, India e-mail: gopal.tadepalli@gmail.com

доц. д-р Евгения Господинова – Институт по роботика при БАН, e-mail: jenigospodinova@abv.bg

доц. д-р Мая Димитрова – Институт по роботика при БАН, e-mail: dimitrova.iser@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Митко Господинов – Институт по роботика при БАН, e-mail: mitgo@abv.bg – председател на ОК

гл.ас. д-р Галя Цанева – Институт по роботика при БАН, е-майл: stemedu.eu@gmail.com

Диляна Димитрова – Медицински университет – Варна, е-майл: stemedu.eu@gmail.com

гл.ас. д-р Веселин Ваврек – Институт по математика и информатика при БАН, е-майл: stemedu.eu@gmail.com – секретар