ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Галина Богданова, Институт по математика и информатика при БАН, председател на ПК, g.bogdanova@gmail.com

Стефка Буюклиева, Великотърновски университет и Регионален академичен център, Велико Търново, stefka@ts.uni-vt.bg

Стоян Капралов, Технически университет, Габрово, s.kapralov@gmail.com

Евгения Господинова, Институт по роботика при БАН, enigospodinova@abv.bg

Мая Димитрова, Институт по роботика при БАН, dimitrova.iser@gmail.com

Gopal Tadepalli, Anna University, Chennai, India, gopal.tadepalli@gmail.com

Nengah Suparta, Dept. of Math at Ganesha University of Education, Singaraja-Bali, Indonesia, isuparta@yahoo.com

Lyuba Alboul, Materials and Engineering Research Institute, Sheffield Hallam University, l.alboul@shu.ac.uk

Alexander Gegov, University of Portsmouth, UK, Alexander.Gegov@port.ac.uk

Dmitrii Rytov, Saint – Petersburg State University of Culture, Russia, rytovda@mail.ru

Пожидаев Михаил Сергеевич, канд. техн. наук Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Томск, Русия, msp@luwrain.org

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Диана Димитрова, Медицински университет, Варна, dimitrova@mu-varna.bg, председател на ОК

Галя Цанева, Институт по роботика при БАН, stemedu.eu@gmail.com

Веселин Ваврек, Институт по математика и информатика при БАН. – stemedu.eu@gmail.com – секретар