Институт по математика и информатика при БАН

Институт по роботика при БАН

Технически университет – Габрово

Медицински университет – Варна, филиал Велико Търново

Регионален академичен център (РАЦ) – Велико Търново

и със съдействието на Териториална Организация на Научно-Технически Съюзи – Велико Търново