16 август 2019 г. – Ден за пристигане

17 август 2019 г.

10:00 – Откриване на конференцията

10:10 – 10:40 чл. кор. Христо Белоев, проф. Ангел Смрикаров, „Какво трябва да знаем и можем, за да направим дигиталната трансформация на образованието“, пленарен доклад

10:45 – 11:00 Пеньо Лебамовски, Марияна Николова, „Иновативен подход в обучението по стереометрия в училище с помощта на стереосистема StereoMV“, link към доклада

11:00 – 11:15 Маринела Горанова, Светлана Василева, „Едно приложение на добавена реалност в обучението по математика в шести клас“

11:15 – 11:30 Стефан И. Първанов, Свилена Арабаджиева, Стефан Т. Илиев, „Математическите методи в дейността на инженерите в областта на пожарната безопасност и защита на населението“

11:30 – 11:45 Свилена С. Арабаджиева, Стефан Т. Илиев, Стефан И. Първанов, „Използване на компютърни симулации при обучението на служители от звената за пожарна безопасност и защита на населението“

18 август 2019 г.

10:00 – 10:15 Негослав Събев, Галина Богданова, „Достъпната уеб среда като възможност за предлагане и придобиване на знания“

10:15 – 10:30 Галина Богданова, Николай Ноев, „Съвременни тенденции и модели за влагане на достъпно съдържание за сериозни образователни игри“

10:30 – 10:45 Минка Йорданова, „Същност и принципи при организиране на интерактивното обучение“

17 и 18 август 2019 г. – Курс за учители „Компютърно моделиране – 3 клас“

19 и 20 август 2019 г. – Курс за учители „Компютърно моделиране – 4 клас“