Срок за изпращане заявка на доклада (заглавие и резюме) : 20.03.2021 г.

Потвърждение за приемане: 25.03.2021 г.

Срок за представяне на пълните доклади: 20.04.2021 г.

Програма на конференцията: 22.04.2021 г.

Провеждане на конференцията: 25-27.04.2021 г.

Докладите ще бъдат публикувани online в STEMEDU Conference Web Proceedings

Изисквания за форматиране