Срок за изпращане заявка на доклада (заглавие и резюме) : 15.02.2022 г.

Потвърждение за приемане: 20.02.2022 г.

Срок за представяне на пълните доклади: 10.03.2022 г

Програма на конференцията: 12.03.2022 г.

Провеждане на конференцията: 16-19 март 2022 г.

Докладите ще бъдат публикувани online в STEMEDU Conference Web Proceedings

Изисквания за форматиране