ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ   до 2 август 2019   след 2 август 2019
За членове на СМБ30 лв.40 лв.
За участници, които не са членове на СМБ45 лв.60 лв.
За придружаващи лица15 лв.20 лв.
Участие с доклад   30 лв./доклад   40 лв./доклад
Участие в курс за учители с получаване на кредити   60 лв./курс   80 лв./курс