Програмата на конференцията включва доклади, посветени на различни аспекти на STEM образованието (STEM – Science, Technology, Engeneering and Mathematics).

Форумът STEMEDU-2020 има интердисциплинарен характер, като продължава и разширява идеите, заложени в първата  конференция STEMEDU-2019 с нови интердисциплинарни направления.

През 2020 г. водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на иновативните образователни технологии, като специален аспект на форума ще бъдат иновациите и приложението на нови математически методи в медицината и други научни области.