Третата научна конференция с международно участие STEMEDU-2021 ще се проведе на 25-27 април 2021 в онлайн формат.

Покана