Програмата на конференцията включва доклади, посветени на различни аспекти на STEM образованието (STEM – Science, Technology, Engeneering and Mathematics), както и курсове за учители по Компютърно моделиране за 3. и 4. клас.