За въпроси и заявки на e-mail: stemedu.eu@gmail.com

проф. д-р Галина Богданова – Институт по математика и информатика при БАН, e-mail: g.bogdanova@gmail.com

проф. дмн Стефка Буюклиева – Великотърновски университет и Регионален академичен център – Велико Търново, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg

проф. дмн Стоян Капралов – Технически университет – Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com

Тел. за контакт с организаторите:  +359 88 8221825